Raffaele Brahe-Orlandi
Forside Ph.d.-projekt Studier Udgivelser m.m. Undervisning Weblog Deutsch Kontakt
Dannelse og kompetencer i dansk
Multimodale tekster
Sociale medier
Mundtlighed og Retorik
Literacy - skriftsprogsudvikling med fokus på skrivning
Literacy - skriftsprogsudvikling med fokus på læsning
Faktiske tekster og genrer
Litteratur og litteraturpædagogik
Skoleovertagelsen Rosenvangskolen 2010

Faktiske tekster og genrer

Reality-tv - konstrueret virkelighed
Download iempty-formatDownload ipdf-format

Publiceret: 24-02-2013

Undervisning i og med Reality-tv, hvor de studerende skal forholde sig til genren som tekst i dansk og til forskellige undervisningsmaterialer, der er lavet til folkeskolen.

Publiceret: 22-02-2012

Mediediskurser - nyheder og virkeligheden
Undervisning på 3.årg. specialisering mod udskolingen med afsæt i literacybegrebet og kritisk diskursanalyse

Elevers kommunikative vaner, strategier og kompetencer
Download ipdf-format

af Raffaele Brahe-Orlandi

Publiceret: 24-02-2013

Introduktion til temaer i forløb om elevers kommunikative vaner, strategier og kompetencer, hvor vi arbejdede sammen i fagene dansk, PEL og pædagogik.

Publiceret: 21-04-2010

Forløb med udgangspunkt i genrer og genrepædagogikken, hvor vi kommer omkring både den produktive og den receptive del i forhold til tekster og genrer.

Publiceret: 20-04-2012

Publiceret: 21-04-2010

Introducerende undervisningsgang med et merithold - 5 timers undervisning, hvor der er lagt fokus på skrivedidaktikken med udgangspunkt i genrepædagogikken.

Publiceret: 21-04-2010

Undervisning i genrer som sproghandlinger - børn i skolen skal lære at at benytte, udnytte, udvikle og skabe genrer, samt ikke mindst forholde sig kritisk og analyserende til genrer og tekster.

Publiceret: 21-04-2010

Publiceret: 21-04-2010

Publiceret: 21-04-2010

Publiceret: 21-04-2010

Den nyhedsfortællende tekst i et genreperspektiv - med et kig på kritisk diskursanalyses potentiale

Redigeret af Raffaele Brahe-Orlandi
Webmaster: Raffaele Brahe-Orlandi
Sidst opdateret: 20-10-2015
Denne sides adresse: www.raffaelebraheorlandi.net/main/undervisning/teksteroggenrer/
index.php
SmartSite Publisher