Raffaele Brahe-Orlandi
Forside Ph.d.-projekt Studier Udgivelser m.m. Undervisning Weblog Deutsch Kontakt
Dannelse og kompetencer i dansk
Multimodale tekster
Sociale medier
Mundtlighed og Retorik
Literacy - skriftsprogsudvikling med fokus på skrivning
Literacy - skriftsprogsudvikling med fokus på læsning
Faktiske tekster og genrer
Litteratur og litteraturpædagogik
Skoleovertagelsen Rosenvangskolen 2010

Litteratur og litteraturpædagogik

Ungdomslitteratur
Download ipdf-format

af Raffaele Brahe-Orlandi

Publiceret: 24-02-2013

Introduktion til ungdomslitteraturen med udgangspunkt i bl.a. Stjernebilleder III fra Dansklærerforeningens Forlag

Publiceret: 20-04-2012

Blicher og Andersen i folkeskolen - hvordan og hvorfor?

Publiceret: 20-04-2012

Publiceret: 19-09-2011

Publiceret: 05-10-2010

Publiceret: 05-10-2010

Publiceret: 22-06-2011

Med udgangspunkt i forsk. litterære tekster (eks. Helle Helles "Rødby Putgarden") kommer vi omkring litterære tilgange og litteraturpædagogiske retninger

Publiceret: 12-05-2010

Ultrakort forløb om ældre dansk litteratur og dens anvendelse i skolen

Publiceret: 12-05-2010

Analyse af teksten med udgangspunkt i Marie Klujeffs begreber i "Novellen". Kanonpædagogikken i forhold til teksten med et par bud på undervisningsaktiviteter i folkeskolens udskoling

Publiceret: 01-05-2010

Undervisning omkring børnelitteraturens genrer og æstetik på 1.årg. - med inddragelse af bl.a. Peter Mouritzens "Nej sagde Kai", Bent Hallers "Neondrengens profeti" og "Engelbert H og den sidste chance"- tager udgangspunkt i "Stjernebilleder" fra Dansklærerforeningen.

Publiceret: 01-05-2010

Introducerende undervisning i og med litterære tilgange - I undervisningens 2.del skal de studerende arbejde med en cooperative learning struktur "Ekspert puslespil", hvor novellen "Drivhuset" af Anders Bodelsen læses ud fra de forskellige litterære metoder.

Publiceret: 01-05-2010

Litteraturpædagogik - med særlig vægt på den procesorienterede litteraturpædagogik (Thomas Illum Hansen). Indeholder bl.a. en lærerfaglig analyse af Peter Sebergs "Rejsen til Ribe" og forslag til en procesorienteret litt.undervisning ud fra novellen.

Redigeret af Raffaele Brahe-Orlandi
Webmaster: Raffaele Brahe-Orlandi
Sidst opdateret: 20-10-2015
Denne sides adresse: www.raffaelebraheorlandi.net/main/undervisning/litteraturoglitteraturp_dagogik/
index.php
SmartSite Publisher