Raffaele Brahe-Orlandi
Forside Ph.d.-projekt Studier Udgivelser m.m. Undervisning Weblog Deutsch Kontakt
Dannelse og kompetencer i dansk
Multimodale tekster
Sociale medier
Mundtlighed og Retorik
Literacy - skriftsprogsudvikling med fokus på skrivning
Literacy - skriftsprogsudvikling med fokus på læsning
Faktiske tekster og genrer
Litteratur og litteraturpædagogik
Skoleovertagelsen Rosenvangskolen 2010

Dannelse og kompetencer i dansk

Publiceret: 20-04-2012

Oplæg om faglige individuelle loops i dansk - i forbindelse med projektarbejde på Gammelgårdskolen 2012, hvor hele 7.årg. producerede aviser ud fra Ekstrabladets "Redaktionen"

Publiceret: 20-04-2012

Afhandling fra DPU 2007

Publiceret: 01-05-2010

Det begrundede indholdsvalg i dansk - Oplæg holdt på temadag i det pædagogiske element på 2.årg.

Publiceret: 20-04-2012

Introduktion til danskfagets didaktik - undervisning på 1.årgang september 2011

Publiceret: 26-10-2010

Oplæg holdt til et mødested for praktikken på 2.årgang - elevforudsætninger sat ind i en bredere samfundsmæssig og almen didaktisk ramme

Publiceret: 01-05-2010

Oplæg holdt på temadag i det pædagogiske element omkring elevforudsætninger i forhold til kompetencer i dansk (jf. Jeppe Bundsgaard m.fl.) - kompetencetilgangen gennemgås og forsøges anvendt sammen med den almendidaktiske diskussion om elevforudsætninger på novellen "Weekend på Motel Paradis"

Publiceret: 20-04-2012

Undervisningsgang Omkring dannelse, kompetencer og grundpositioner i dansk - afholdt på 3.årgang i efteråret 2011

Publiceret: 01-05-2010. Sidst opdateret: 20-04-2012

Dannelse i dansk med udgangspunkt i teori om den narrative identitet (Turner,Bruner, Giddens og Ricoeur) - den litterære selvfordobling - undervisningsgang med øvelser og afsluttende gruppearbejde omkring novellefilmen "Skyggen af tvivl"

Publiceret: 23-06-2011

opsamling og repetition

Publiceret: 01-05-2010

Oplæg til studieopgave omkring ungdomsromanerne "Ægte brøker" af Jesper Wung Sung, "Englekraft" af Bente Clod og "Fangeren i rugen" af J.D. Salinger

Redigeret af Raffaele Brahe-Orlandi
Webmaster: Raffaele Brahe-Orlandi
Sidst opdateret: 20-10-2015
Denne sides adresse: www.raffaelebraheorlandi.net/main/undervisning/dannelseogkompetenceridansk/
index.php
SmartSite Publisher