Raffaele Brahe-Orlandi
Forside Ph.d.-projekt Studier Udgivelser m.m. Undervisning Weblog Deutsch Kontakt
Speciale om lærernes identitet
Diskursanalyse af website
Sproglige og pædagogiske diskurser i elevers skriftlige produktioner i folkeskolen
Dannelsens indhold i det senmoderne samfund
Medier og den personlige og kulturelle identitetsdannelse - Krøniken i et fagpædagogisk perspektiv
En undersøgelse af det kritiske potentiale i Foucaults diskursanalyse

Sproglige og pædagogiske diskurser i elevers skriftlige produktioner i folkeskolen

Publiceret: 21-03-2010

Nye tekst- og kommunikationsformer udfordrer dansklæreren i skolen. Skriftlig og mundtlig kommunikation smelter sammen, når vi sms ér og chatter. Jeg forsøger at nærme mig et bud på, hvordan disse nye tekstformer påvirker skriftligheden i danskundervisningen - og måske påvirker hele vores måde at tænke læring og viden omkring tekster og genrer i skolen.

Redigeret af Raffaele Brahe-Orlandi
Webmaster: Raffaele Brahe-Orlandi
Sidst opdateret: 20-10-2015
Denne sides adresse: www.raffaelebraheorlandi.net/main/studier/sprogligeogp_dagogiskediskurserieleversskriftligeproduktionerifolkeskolen/
index.php
SmartSite Publisher