Raffaele Brahe-Orlandi
Forside Ph.d.-projekt Studier Udgivelser m.m. Undervisning Weblog Deutsch Kontakt
Speciale om lærernes identitet
Diskursanalyse af website
Sproglige og pædagogiske diskurser i elevers skriftlige produktioner i folkeskolen
Dannelsens indhold i det senmoderne samfund
Medier og den personlige og kulturelle identitetsdannelse - Krøniken i et fagpædagogisk perspektiv
En undersøgelse af det kritiske potentiale i Foucaults diskursanalyse

Medier og den personlige og kulturelle identitetsdannelse - Krøniken i et fagpædagogisk perspektiv

Publiceret: 22-03-2010

Afhandling fra 2005, hvor Krøniken kørte for 1.gang og var populær blandt helt unge seere. I opgaven bringes serien i spil i forhold til identitetsdannelsen hos udskolingselever i folkeskolen.

Redigeret af Raffaele Brahe-Orlandi
Webmaster: Raffaele Brahe-Orlandi
Sidst opdateret: 20-10-2015
Denne sides adresse: www.raffaelebraheorlandi.net/main/studier/medierogdenpersonligeogkulturelleidentitetsdannelse_kr_nikenietfagp_dagogiskperspektiv/
index.php
SmartSite Publisher