Raffaele Brahe-Orlandi
Forside Ph.d.-projekt Studier Udgivelser m.m. Undervisning Weblog Deutsch Kontakt
Speciale om lærernes identitet
Diskursanalyse af website
Sproglige og pædagogiske diskurser i elevers skriftlige produktioner i folkeskolen
Dannelsens indhold i det senmoderne samfund
Medier og den personlige og kulturelle identitetsdannelse - Krøniken i et fagpædagogisk perspektiv
En undersøgelse af det kritiske potentiale i Foucaults diskursanalyse

Speciale om lærernes identitet

Publiceret: 20-03-2010

"Lærernes identitet" er mit speciale fra DPU. Jeg skrev det i foråret 2008, hvor jeg var ansat som lærer ved Skæring Skole. I mit speciale er jeg optaget af diskursen omkring lærerne i det danske samfund. Jeg har altid undret mig meget over den negative omtale lærerne har fået i medierne, og ikke mindst den negative og reaktive måde, lærerne ser på sig selv som (professionelle) individer og som gruppe. I specialet stiller jeg skarpt på diskursen omkring lærerne, som den fremstår i danske massemedier for derved at indkredse lærernes identitet. Hertil inddrager jeg narrativitetsteori (Marc Turner, Paul Ricoeur og Anthony Giddens) og sprogteori. Den teoretiske ramme omkring specialet udgøres af Norman Faircloughs "Kritisk Diskursanalyse". Et hurtigt overblik over mine resultater i undersøgelsen kan fås ved at bladre frem til de sidste kapitler i specialet.

speciale om lærernes identitet

speciale om lærernes identitet

Redigeret af Raffaele Brahe-Orlandi
Webmaster: Raffaele Brahe-Orlandi
Sidst opdateret: 20-10-2015
Denne sides adresse: www.raffaelebraheorlandi.net/main/studier/l_rernesidentitet/
index.php
SmartSite Publisher